Włodzimierz Janowski

dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki - Uniwersytet Warszawski recenzja »
Dr hab. Stanisław Stępka - Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku recenzja »

streszczenie w języku angielskim »