Elżbieta Mudrak

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: pedagogika

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19 marca 2014

Promotor: dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Bożena Chrostowska

Streszczenie pracy w języku angielskim >>

Recenzenci:
Dr hab. Mirosław Sobecki, prof. nadzw. – Uniwersytet w Białymstoku recenzja >>
Dr hab. Danuta Lalak – Uniwersytet Warszawski recenzja >>