Aktualności

,

STYPENDIUM MINISTRA na rok akademicki 2014/2015 Studenci ubiegający się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zobowiązani są złożyć wniosek do 10.09.2014 r. w pokoju nr 15 ul. Żołnierska 14. Jest …

Czytaj więcej
,

W dniach 9-10 września 2014 roku odbędzie się organizowana przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Pracownię Jakościowych Badań Szkoły i Profesji Nauczyciela ogólnopolska konferencja naukowa  „Pogranicza pedeutologicznych dyskursów” …

Czytaj więcej
,

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z DYSCYPLINY: NAUKI O POLITYCE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015    Egzamin ma charakter egzaminu ustnego i odbędzie …

Czytaj więcej
,

Rekrutacja dodatkowa – początek 10.09.2014 r   STUDIA STACJONARNE Stacjonarne studia pierwszego stopnia: • Bezpieczeństwo narodowe • Pedagogika – Pedagogika opiekuńcza • Pedagogika – …

Czytaj więcej

Konferencje naukowe

,

W dniach 9-10 września 2014 roku odbędzie się organizowana przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Pracownię Jakościowych Badań Szkoły i Profesji Nauczyciela ogólnopolska konferencja naukowa  „Pogranicza pedeutologicznych dyskursów” …

Czytaj więcej
,

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Katedra Socjologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Katedra Teorii Wychowania oraz Naukowe Koło Socjologów QUAERO Koło Naukowe Geragogów Uniwersytet Międzypokoleniowy przy …

Czytaj więcej
,

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ODDZIAŁ …

Czytaj więcej