Dziekanat

Dziekanat czynny od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 13.00
w sobotę od godz. 9.00 do 13.00 (w dni zjazdów).
Obsługa administracyjna studentów odbywa się przy ul. Żołnierskiej 14 (parter).

 POKÓJ NR 4

KIEROWNIK DZIEKANATU
- mgr Marlena Żochowska, tel. 89 524 62 07
wns@uwm.edu.pl

BIURO DZIEKANA-SEKRETARIAT
- mgr Dorota Słowakiewicz, tel. 89 523 38 42
biurodziekanawns@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR 15

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA
- mgr Dorota Majewska, tel. 89 524-62-27
dorota.kobus@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR 16

STUDIA STACJONARNE

I stopień  PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI
II stopień  PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI
II stopień PEDAGOGIKA
II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

- mgr Małgorzata Gisicz, tel. 89 524 62 97
- mgr Małgorzata Trybalska, tel 89 524 62 97
malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl, malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR 17

STUDIA STACJONARNE

II stopień PEDAGOGIKA
I stopień SOCJOLOGIA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień PEDAGOGIKA
I stopień PRACA SOCJALNA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE PEDAGOGIKA SPECJALNA


- mgr Anna Szmalc, tel. 89 524 62 88
- mgr Artur Murach, tel. 89 524 62 88
anna.szmalc@uwm.edu.pl, artur.murach@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR 24

STUDIA STACJONARNE

I stopień PEDAGOGIKA
I stopień PRACA SOCJALNA
I stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA
II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE PEDAGOGIKA SPECJALNA
II stopień POLITOLOGIA
II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


- mgr Małgorzata Gisicz, tel. 89 524 62 97
- mgr Małgorzata Trybalska, tel 89 524 62 97
malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl, malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl

POKÓJ NR 26

STUDIA STACJONARNE

I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I stopień POLITOLOGIA


STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE PSYCHOLOGIA:
- Psychologia wychowawcza i szkolna
- Psychologia kliniczna i zdrowia

- mgr Anna Szmalc, tel. 89 524 62 88
- mgr Artur Murach, tel. 89 524 62 88
anna.szmalc@uwm.edu.pl, artur.murach@uwm.edu.pl