Dziekanat

Dziekanat czynny od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 13.00
w sobotę od godz. 9.00 do 13.00 (w dni zjazdów).
Obsługa administracyjna studentów odbywa się przy ul. Żołnierskiej 14 (parter).

POKÓJ NR 4

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
- dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, tel. 89 524 62 07

PRODZIEKAN DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
- dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, tel. 89 524 62 99

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU
- dr Cezary Kurkowski, tel. 89 524 62 28

KIEROWNIK DZIEKANATU
- mgr Marlena Żochowska, tel. 89 524 62 07

STUDIA DOKTORANCKIE
- mgr Izabela Małek, tel. 89 524 62 31

POKÓJ NR 25

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
- dr hab. Marcin Chełminiak, tel. 89 524 62 79

 

POKÓJ NR 15

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA
- mgr Helena Radomska, tel. 89 524-62-27

 

POKÓJ NR 16

STUDIA STACJONARNE:

I stopień  PEDAGOGIKA:
II i III rok
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

II stopień  PEDAGOGIKA:
II rok Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
II rok
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

II rok Menadżer kultury

STUDIA NIESTACJONARNE:

II stopień PEDAGOGIKA:
I rok
Pedagogika

II rok Pedagogika
II rok Wczesna edukacja
II rok Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
II rok Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

- Grażyna Kurzępa, tel. 89 524 62 71

 

POKÓJ NR 17

STUDIA STACJONARNE:

I stopień PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

I stopień  PEDAGOGIKA:
II i III rok
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

II stopień PEDAGOGIKA:
I rok
Pedagogika

II rok Wczesna Edukacja, Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

I stopień SOCJOLOGIA

STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI:
I rok
Pedagogika Wczesnej edukacji

I stopień  PEDAGOGIKA:
II i III rok
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

I stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:
I rok
Pedagogika specjalna

III rok Resocjalizacja, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

- mgr Aleksandra Kurkowska,  tel. 89 524 62 64
- Krystyna Zawistowska, tel. 89 524 62 70

POKÓJ NR 24

STUDIA STACJONARNE:

I stopień PRACA SOCJALNA

I stopień PEDAGOGIKA:
I rok
Pedagogika

II i III rok Pedagogika opiekuńcza

I stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:
I rok Pedagogoka specjalna
II i III rok Resocjalizacja
II i III rok Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:
I rok Pedagogika specjalna

II rok Resocjalizacja z penitencjarystyką

II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:
I i II rok
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

II stopień POLITOLOGIA:
II rok
Marketing polityczny i media

- mgr Małgorzata Gisicz, tel. 89 524 62 97
- mgr Małgorzata Trybalska, tel. 89 524 62 97

POKÓJ NR 26

STUDIA STACJONARNE:
I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I rok
Bezpieczeństwo narodowe
II i III rok
Bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm

I stopień POLITOLOGIA:
II  rok
Politologia

III rok Marketing i przywództwo polityczne

STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I rok
Bezpieczeństwo narodowe
II i III rok
Bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm
II i III rok
Bezpieczeństwo państwa

II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:
I rok Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
II rok Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

- mgr Anna Szmalc, tel. 89 524 62 88
- mgr Artur Murach, tel. 89 524 62 88