Dziekanat

Dziekanat czynny od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 13.00
w sobotę od godz. 9.00 do 13.00 (w dni zjazdów).
Obsługa administracyjna studentów odbywa się przy ul. Żołnierskiej 14 (parter).

 

 POKÓJ NR 4

KIEROWNIK DZIEKANATU
- mgr Marlena Żochowska, tel. 89 524 62 07
wns@uwm.edu.pl

BIURO DZIEKANA-SEKRETARIAT 
- mgr Dorota Słowakiewicz, tel. 89 523 38 42
biurodziekanawns@uwm.edu.pl

                                                                                         

                                                            POKÓJ NR 15 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA
- mgr Dorota Majewska, tel. 89 524 62 27
dorota.kobus@uwm.edu.pl

  POKÓJ NR 16 

 WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

- mgr Beata Kopko, tel. 89 524 62 71
beata.kopko@uwm.edu.pl

 

 POKÓJ NR 24

STUDIA STACJONARNE

II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I stopień ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
jednolite magisterskie PSYCHOLOGIA
 

STUDIA NIESTACJONARNE

II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

- mgr Anna Szmalc, tel. 89 524 62 39
anna.szmalc@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR 25

STUDIA STACJONARNE

II stopień PEDAGOGIKA
II stopień PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

STUDIA NIESTACJONARNE

II stopień PEDAGOGIKA
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA


- mgr Marta Podlaska, tel. 89 524 62 70
marta.podlaska@uwm.edu.pl

POKÓJ NR 26

STUDIA STACJONARNE

I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
I stopień POLITOLOGIA
II stopień POLITOLOGIA
I stopień SOCJOLOGIA

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

- mgr Artur Murach, tel. 89 524 62 88
artur.murach@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR 27

STUDIA STACJONARNE

I stopień PEDAGOGIKA   
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (I i II rok)

- mgr Małgorzata Trybalska, tel 89 524 62 74

I stopień PRACA SOCJALNA
II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA SPECJALNA
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (III i IV rok)

- mgr Małgorzata Gisicz, tel. 89 524 62 97

STUDIA NIESTACJONARNE
I stopień PEDAGOGIKA

- mgr Małgorzata Trybalska, tel 89 524 62 74

I stopień PRACA SOCJALNA
II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA

jednolite magisterskie PEDAGOGIKA SPECJALNA

- mgr Małgorzata Gisicz, tel. 89 524 62 97
malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl, malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl