Dziekanat

Dziekanat czynny od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 13.00
w sobotę od godz. 9.00 do 13.00 (w dni zjazdów).
Obsługa administracyjna studentów odbywa się przy ul. Żołnierskiej 14 (parter).

POKÓJ NR 4

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
- dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, tel. 89 524 62 07

PRODZIEKAN DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
- dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, tel. 89 524 62 99

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU
- dr Cezary Kurkowski, tel. 89 524 62 28

KIEROWNIK DZIEKANATU
- mgr Marlena Żochowska, tel. 89 524 62 07

STUDIA DOKTORANCKIE
- mgr Izabela Małek, tel. 89 524 62 31

POKÓJ NR 25

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
- dr hab. Marcin Chełminiak, tel. 89 524 62 79

 

POKÓJ NR 15

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA
- mgr Helena Radomska, tel. 89 524-62-27

 

POKÓJ NR 16

STUDIA STACJONARNE

II stopień  PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień WCZESNEJ EDUKACJI
II stopień WCZESNEJ EDUKACJI

II stopień PEDAGOGIKA:
Wczesna edukacja
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

- Grażyna Kurzępa, tel. 89 524 62 71

 

POKÓJ NR 17

STUDIA STACJONARNE

II stopień PEDAGOGIKA:
Wczesna Edukacja
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

I stopień SOCJOLOGIA

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień PEDAGOGIKA

I stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:
Resocjalizacja
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Krystyna Zawistowska, tel. 89 524 62 70

 

POKÓJ NR 18

STUDIA STACJONARNE
I stopień PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

- mgr Aleksandra Kurkowska, tel. 89 524 62 64

OŚRODEK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH I ZAWODOWYCH

- mgr Aleksandra Kurkowska, tel. 89 524 62 64
- mgr Anna Szmalc, tel. 89 524 62 64, 89 524 62 88

 

POKÓJ NR 24

 

STUDIA STACJONARNE

I stopień PEDAGOGIKA:
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Pedagogika opiekuńcza

I stopień PRACA SOCJALNA
I stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:
Resocjalizacja
Edukacja rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:
Pedagogika specjalna
Resocjalizacja z penitencjarystyką

 

II stopień POLITOLOGIA
Marketing Polityczny i media

II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

- mgr Małgorzata Gisicz, tel. 89 524 62 97
- mgr Małgorzata Trybalska, tel 89 524 62 97

POKÓJ NR 26

STUDIA STACJONARNE
I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm
Bezpieczeństwo państwa

I stopień POLITOLOGIA:

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm
Bezpieczeństwo państwa

II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

- mgr Anna Szmalc, tel. 89 524 62 88
- mgr Artur Murach, tel. 89 524 62 88