Dziekanat

Dziekanat czynny od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 13.00
w sobotę od godz. 9.00 do 13.00 (w dni zjazdów).
Obsługa administracyjna studentów odbywa się przy ul. Dybowskiego 13 (parter).

 

 POKÓJ NR B 012

KIEROWNIK DZIEKANATU
- mgr Marlena Żochowska, tel. 89 524 62 07
wns@uwm.edu.pl

 POKÓJ NR B 011

BIURO DZIEKANA-SEKRETARIAT
- mgr Dorota Słowakiewicz, tel. 89 523 38 42
biurodziekanawns@uwm.edu.pl
                                                              

POKÓJ NR  B 016

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA
- mgr Dorota Majewska, tel. 89 524 62 27
dorota.kobus@uwm.edu.pl

- mgr Beata Kopko, tel. 89 524 62 71
beata.kopko@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR  B 017

STUDIA STACJONARNE
I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
I stopień POLITOLOGIA
I stopień POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
II stopień POLITOLOGIA
I stopień SOCJOLOGIA

STUDIA NIESTACJONARNE
I stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

- mgr Artur Murach, tel. 89 524 62 88
artur.murach@uwm.edu.pl

 

POKÓJ NR B 018

STUDIA STACJONARNE
I  stopień ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
I stopień PEDAGOGIKA   
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (I rok)

STUDIA NIESTACJONARNE
I stopień PEDAGOGIKA

- mgr Małgorzata Trybalska, tel 89 524 62 74
malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl


STUDIA STACJONARNE
I stopień PRACA SOCJALNA

jednolite magisterskie PEDAGOGIKA SPECJALNA
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (II, III, IV, V rok)


STUDIA NIESTACJONARNE
I stopień PRACA SOCJALNA
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA SPECJALNA

- mgr Małgorzata Gisicz, tel. 89 524 62 97
malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl

 

STUDIA STACJONARNE
II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
jednolite magisterskie PSYCHOLOGIA

 STUDIA NIESTACJONARNE
II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

- mgr Anna Szmalc, tel. 89 524 62 39
anna.szmalc@uwm.edu.pl

 

STUDIA STACJONARNE
II stopień PEDAGOGIKA
II stopień ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

STUDIA NIESTACJONARNE
II stopień PEDAGOGIKA
jednolite magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA


- mgr Marta Podlaska, tel. 89 524 62 70
marta.podlaska@uwm.edu.pl