Rady programowe

1. Rada programowa ds. kierunku analityka i zarządzanie publiczne

a)      dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska - przewodnicząca,
b)      dr Tomasz Gajowniczek,
c)      dr Oleksandra Struk,
d)      dr Beata Tomaszewska-Hołub,
e)      dr hab. Przemysław Piotrowski - koordynator praktyk,
f)       mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

2. Rada programowa ds. kierunku bezpieczeństwo narodowe

a)      dr hab. Wojciech Modzelewski, prof. UWM- przewodniczący,
b)      dr hab. Dominik Hryszkiewicz
c)      dr Ewa Czarkowska,
d)      dr Piotr Lotarski,
e)      dr Joanna Obrębska - koordynator praktyk,
f)       mgr Iwona Bielska - pracownik sekretariatu.

3. Rada programowa ds. kierunku pedagogika w obszarze pedagogiki opiekuńczej

a)     dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk, prof. UWM – przewodnicząca,
b)     dr Małgorzata Stańczak,
c)     dr Joanna Frankowiak,
d)     dr Urszula Pulińska,
e)     mgr Bernadetta Olender-Jermacz,
f)      dr Katarzyna Nosek-Kozłowska - koordynator praktyk,
g)     mgr Magdalena Górzyńska-Ćwikła - pracownik sekretariatu.

4. Rada programowa ds. kierunku pedagogika w obszarze pedagogiki szkolnej

a)     dr Monika Maciejewska – przewodnicząca,
b)     dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska, prof. UWM (urlop),
c)     dr Małgorzata Dankowska-Kosman,
d)     dr Małgorzata Kowalik-Olubińska,
e)     dr Izabela Szatrawska,
f)      mgr Magdalena Dymowska - koordynator praktyk,
g)     mgr Marta Bartczak - pracownik sekretariatu.  

5. Rada programowa ds. kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika wczesnej edukacji

a)     dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - przewodnicząca,
b)     dr Anna Godlewska- Zaorska,
c)     dr Małgorzata Sławińska,
d)     mgr Milena Kaczmarczyk,
e)     dr Joanna Dziekońska - koordynator praktyk,
f)      mgr Magdalena Jaworowska-Walczak - pracownik sekretariatu.

6. Rada programowa ds. kierunku pedagogika specjalna

a)     dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM - przewodnicząca,
b)     dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM,
c)     dr Dariusz Sarzała,
d)     dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM - koordynator praktyk (zakres pedagogika specjalna),
e)     dr Joanna Żeromska-Charlińska - koordynator praktyk (zakres resocjalizacja),
f)      mgr Anna Łowicka - pracownik sekretariatu.

7. Rada programowa ds. kierunku politologia

a)     dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak - przewodnicząca,
b)     dr hab. Tomasz Bojarowicz,
c)     dr hab. Krzysztof Żęgota,
d)     dr Diana Mościcka,
e)     dr Beata Kosiba - koordynator praktyk,
f)      mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

8. Rada programowa ds. kierunku politologia i stosunki międzynarodowe

a)      dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak - przewodnicząca,
b)      dr hab. Krzysztof Żęgota, prof. UWM,
c)      dr hab. Tomasz Bojarowicz,
d)      dr Diana Mościcka,
e)      dr hab. Przemysław Piotrowski - koordynator praktyk,
f)      mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

9. Rada programowa ds. kierunku praca socjalna

a)     dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM - przewodnicząca,
b)     dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM,
c)     dr Magdalena Zmysłowska,
d)     mgr Magdalena Dymowska - koordynator praktyk,
e)     mgr Marta Bartczak - pracownik sekretariatu.

10. Rada programowa ds. kierunku psychologia

a)     dr Martyna Kotyśko - przewodnicząca,
b)     dr Ewelina Kamasz,
c)     mgr Joanna Szczepańska,
d)     dr Małgorzata Obara-Gołębiowska - koordynator praktyk,
e)     mgr Magdalena Jaworowska-Walczak - pracownik sekretariatu.

11. Rada programowa ds. kierunku socjologia

a)     dr Radosław Sierocki - przewodniczący,
b)     dr Michał Łyszczarz,
c)     dr Stefan Marcinkiewicz,
d)     dr Magdalena Sternicka-Kowalska,
e)     dr Elżbieta Subocz,
f)      dr Lidia Domańska - koordynator praktyk,
g)     mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.