Rady programowe

Rada programowa ds. kierunku praca socjalna

 • dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM - przewodnicząca,
 • dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM
 • dr Katarzyna Białobrzeska,
 • dr Bożena Chrostowska,
 • dr Magdalena Zmysłowska,
 • mgr Magdalena Dymowska - koordynator praktyk,
 • mgr Marta Bartczak - pracownik sekretariatu.

Rada programowa ds. kierunku politologia

 • dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak - przewodnicząca,
 • dr Diana Mościcka,
 • dr Przemysław Piotrowski - koordynator praktyk,
 • mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

Rada programowa ds. kierunku bezpieczeństwo narodowe

 • dr hab. Dominik Hryszkiewicz - przewodniczący,
 • dr Magdalena Kumelska-Koniecko,
 • dr Joanna Obrębska - koordynator praktyk,
 • mgr Iwona Bielska - pracownik sekretariatu.

Rada programowa ds. kierunku analityka i zarządzanie publiczne

 • dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska - przewodnicząca,
 • dr Beata Kosiba,
 • dr Przemysław Piotrowski - koordynator praktyk,
 • mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

Rada programowa ds. kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika wczesnej edukacji

 • dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - przewodnicząca,
 • dr Anna Godlewska- Zaorska,
 • dr Małgorzata Sławińska,
 • mgr Milena Kaczmarczyk,
 • dr Joanna Dziekońska - koordynator praktyk,
 • mgr Magdalena Jaworowska-Walczak - pracownik sekretariatu.

Rada programowa ds. kierunku socjologia

 • dr Radosław Sierocki - przewodniczący,
 • dr Michał Łyszczarz,
 • dr Stefan Marcinkiewicz,
 • dr Magdalena Sternicka-Kowalska, urlop
 • dr Elżbieta Subocz,
 • dr Lidia Domańska - koordynator praktyk,
 • mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

Rada programowa ds. kierunku psychologia

 • dr Martyna Kotyśko - przewodnicząca,
 • dr Ewelina Kamasz - koordynator praktyk w zastępstwie
 • dr Małgorzata Obara-Gołębiowska - koordynator praktyk, urlop
 • mgr Magdalena Jaworowska-Walczak - pracownik sekretariatu.

 Rada programowa ds. kierunku pedagogika specjalna

 • dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM - przewodnicząca,
 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM,
 • dr Dariusz Sarzała,
 • dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM - koordynator praktyk (zakres pedagogika specjalna),
 • dr Joanna Żeromska-Charlińska - koordynator praktyk (zakres resocjalizacja),
 • mgr Anna Łowicka - pracownik sekretariatu.

 Rada programowa ds. kierunku pedagogika

 • prof. dr hab. Henryk Mizerek - przewodniczący,
 • dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk,
 • dr Małgorzata Dankowska-Kosman,
 • dr Joanna Frankowiak,
 • dr Małgorzata Kowalik-Olubińska,
 • dr Monika Maciejewska,
 • dr Aldona Małyska,
 • dr Urszula Pulińska,
 • dr Małgorzata Stańczak - koordynatorka praktyk,
 • mgr Marta Bartczak - pracownik sekretariatu.