Rady programowe

1. Rada programowa ds. kierunku analityka i zarządzanie publiczne

a) dr hab. Karolina Tybuchowska-Hartlińska - przewodnicząca,
b) dr Tomasz Gajowniczek,
c) dr Oleksandra Struk,
d) dr Beata Tomaszewska-Hołub,
e) dr hab. Przemysław Piotrowski - koordynator praktyk,
f) mgr Iwona Bielska - pracownik sekretariatu.

2. Rada programowa ds. kierunku bezpieczeństwo narodowe

a) dr hab. Wojciech Modzelewski, prof. UWM - przewodniczący,
b) dr hab. Dominik Hryszkiewicz,
c) dr Ewa Czarkowska,
d) dr Piotr Lotarski,
e) dr Joanna Obrębska - koordynator praktyk,
f) mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

3. Rada programowa ds. kierunku pedagogika w obszarze pedagogiki opiekuńczej

a) dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk, prof. UWM – przewodnicząca,
b) dr Małgorzata Stańczak,
c) dr Joanna Frankowiak,
d) dr Urszula Pulińska,
e) dr Bernadetta Olender-Jermacz,
f) dr Katarzyna Nosek-Kozłowska - koordynator praktyk,
g) mgr Magdalena Górzyńska-Ćwikła - pracownik sekretariatu.

4. Rada programowa ds. kierunku pedagogika w obszarze pedagogiki szkolnej

a) dr Monika Maciejewska – przewodnicząca,
b) dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska, prof. UWM,
c) dr Małgorzata Dankowska-Kosman,
d) dr Małgorzata Kowalik-Olubińska,
e) dr Izabela Szatrawska,
f) mgr Magdalena Dymowska - koordynator praktyk,
g) mgr Marta Bartczak - pracownik sekretariatu.

5. Rada programowa ds. kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika wczesnej edukacji

a) dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - przewodnicząca,
b) dr Anna Godlewska- Zaorska,
c) dr Małgorzata Sławińska,
d) mgr Milena Kaczmarczyk,
e) dr Joanna Dziekońska - koordynator praktyk,
f) mgr Magdalena Jaworowska-Walczak - pracownik sekretariatu.

6. Rada programowa ds. kierunku pedagogika specjalna

a) dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM - przewodnicząca,
b) dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM,
c) dr Dariusz Sarzała,
d) dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM - koordynator praktyk (zakres pedagogika
specjalna),
e) dr Joanna Żeromska-Charlińska - koordynator praktyk (zakres resocjalizacja),
f) mgr Anna Łowicka - pracownik sekretariatu.

7. Rada programowa ds. kierunku politologia i stosunki międzynarodowe

a) dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak - przewodnicząca,
b) dr hab. Krzysztof Żęgota, prof. UWM,
c) dr hab. Tomasz Bojarowicz,
d) dr Diana Mościcka,
e) dr hab. Przemysław Piotrowski - koordynator praktyk,
f) mgr Anna Brzózka - pracownik sekretariatu.

8. Rada programowa ds. kierunku praca socjalna

a) dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM - przewodnicząca,
b) dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM,
c) dr Magdalena Zmysłowska,
d) mgr Magdalena Dymowska - koordynator praktyk,
e) mgr Marta Bartczak - pracownik sekretariatu.

9. Rada programowa ds. kierunku psychologia

a) dr Martyna Kotyśko - przewodnicząca,
b) dr Ewelina Kamasz,
c) mgr Joanna Szczepańska,
d) dr Małgorzata Obara-Gołębiowska - koordynator praktyk,
e) mgr Magdalena Jaworowska-Walczak - pracownik sekretariatu.

10. Rada programowa ds. kierunku socjologia

a) dr Radosław Sierocki - przewodniczący,
b) dr Michał Łyszczarz,
c) dr Stefan Marcinkiewicz,
d) dr Magdalena Sternicka-Kowalska,
e) dr Elżbieta Subocz,
f) dr Lidia Domańska - koordynator praktyk,
g) mgr Iwona Bielska - pracownik sekretariatu.