Władze Wydziału

 
Dziekan Wydziału:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 
p. B0.11;  tel. +48 89 523 38 42
e-mail: joanna.ostrouch@uwm.edu.pl
                         wtorek 11.30 - 12.30
    środa 12.00 - 13.00
 Biuro Dziekana:
 tel. +48 89 523 38 42
 e-mail: biurodziekanawns@uwm.edu.pl
 
 
  
 Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
 
p. B0.15; tel. +48 89 524 62 79
e-mail: marcin.chelminiak@uwm.edu.pl  
poniedziałek - 11.15-12.15
środa - 12:00 - 13:00
sobota - 12:00 - 13:00 
Konsultacje z 15 kwietnia (poniedziałek)
zostają przełożone 
na 16 kwietnia (wtorek) w godz. 11:00-12:00
Biuro Dziekana:
tel. +48 89 523 38 42
e-mail: biurodziekanawns@uwm.edu.pl

 
 Prodziekan ds. kształcenia
dr Beata Adrjan

p. B0.14; tel. +48 89 524 62 28
e-mail: beata.adrjan@uwm.edu.pl
                           środa 9.30 - 10.30
     piątek 9.30 - 10.30

Biuro Dziekana:
tel. +48 89 523 38 42
e-mail: biurodziekanawns@uwm.edu.pl