Władze Wydziału

 
Dziekan Wydziału:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 
p. 4; tel. +48 89 524 62 07
e-mail: joanna.ostrouch@uwm.edu.pl
                          wtorek 12.00 - 13.00
     środa 12.00 - 13.00
 Biuro Dziekana:
 tel. +48 89 523 38 42
 e-mail: biurodziekanawns@uwm.edu.pl
 
 
  
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
 
p. 16; tel. +48 89 524 62 79
e-mail: marcin.chelminiak@uwm.edu.pl
      środa 12.00-13.00
      czwartek 12.00-13.00
      sobota w terminach zjazdów 12.00-13.00
we wrześniu 2022 dyżur Prodziekana wyznaczono na środę w godzinach 12:00-13:00
 
Biuro Dziekana:
tel. +48 89 523 38 42
e-mail: biurodziekanawns@uwm.edu.pl
 
 Prodziekan ds. kształcenia
dr Beata Adrjan

p. 4; tel. +48 89 524 62 28
e-mail: beata.adrjan@uwm.edu.pl
                           środa 9.00 - 10.00
      piątek 9.00 - 10.00
dyżur z dnia 30 września 2022 (piątek) przeniesiony na wtorek 27 września 2022 w godzinach 10.00-11.00
    
Biuro Dziekana:
tel. +48 89 523 38 42
e-mail: biurodziekanawns@uwm.edu.pl