Baza dokumentów

Kwestionariusz osobowy pobierz »

Oświadczenie o stanie zdrowia pobierz »

Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy pobierz  »

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (staż pracy nie przekracza 10 lat) pobierz  »

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (staż pracy przekracza 10 lat) pobierz  »

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz  »