Baza dokumentów

Kwestionariusz osobowy pobierz »

Oświadczenie o stanie zdrowia pobierz »

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (profesor) pobierz  »

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (profesor uczelni) pobierz  »

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (adiunkt) pobierz  »

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (asystent) pobierz  »

Informacje kandydata na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych pobierz  »

Informacje kandydata na stanowisko profesora w grupie pracowników daktycznych pobierz  »

Informacje kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych pobierz  »

Informacje kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych pobierz  »

Informacje kandydata na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych pobierz  »

Informacje kandydata na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych  pobierz  »

Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy pobierz  »