Rekrutacja

STUDIA STACJONARNE

Studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »

Pedagogika specjalna

zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Psychologia
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »

Studia trzyletnie pierwszego stopnia (licencjackie)

Analityka i zarządzanie publiczne
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Bezpieczeństwo narodowe
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Pedagogika
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Politologia
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Praca socjalna
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Socjologia  zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »

Studia dwuletnie drugiego stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Pedagogika
 zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Politologia
 zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Pedagogika specjalna
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »

Studia trzyletnie pierwszego stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Pedagogika
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »
Praca socjalna
zasady kwalifikacji »
oferta kształcenia »

Studia dwuletnie drugiego stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe
 zasady kwalifikacji »
 oferta kształcenia »
Pedagogika
 zasady kwalifikacji »
 oferta kształcenia »