Rekrutacja

STUDIA STACJONARNE

Studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Studia trzyletnie pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia dwuletnie drugiego stopnia (magisterskie)

Zasady kwalifikacji: Brak ograniczeń w przypadku ukończenia kierunków z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. W przypadku ukończenia innych kierunków studiów decyzję o mozliwości aplikowania podejmuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Studia trzyletnie pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia dwuletnie drugiego stopnia (magisterskie)

Zasady kwalifikacji: Brak ograniczeń w przypadku ukończenia kierunków z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. W przypadku ukończenia innych kierunków studiów decyzję o mozliwości aplikowania podejmuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE