Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn
e-mail: wns@uwm.edu.pl
 
DZIEKANATKierunekPoziomTelefone-mail
Analityka i zarządzanie publicznestudia I°(89) 524 62 88

artur.murach@uwm.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowestudia I°

(89) 524 62 88

(89) 524 62 39

 

artur.murach@uwm.edu.pl

anna.szmalc@uwm.edu.pl

studia II°

(89) 524 62 88

(89) 524 62 39

artur.murach@uwm.edu.pl

anna.szmalc@uwm.edu.pl

Pedagogikastudia I°(89) 524 62 74malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl
studia II°(89) 524 62 70marta.podlaska@uwm.edu.pl
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite 5-letnie

(89) 524 62 74

(89) 524 62 70

malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl

marta.podlaska@uwm.edu.pl
Pedagogika specjalnajednolite 5-letnie(89) 524 62 97malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl
studia II°(89) 524 62 97malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl
Pedagogika wczesnej edukacj studia II°(89) 524 62 70marta.podlaska@uwm.edu.pl
Politologia studia I°(89) 524 62 88

artur.murach@uwm.edu.pl

Praca socjalnastudia I°(89) 524 62 97malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl
Psychologia jednolite 5-letnie(89) 524 62 39anna.szmalc@uwm.edu.pl
Socjologiastudia I°(89) 524 62 88

artur.murach@uwm.edu.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

(89) 524 62 27

(89) 524 62 71

dorota.kobus@uwm.edu.pl

marta.bartczak@uwm.edu.pl

 

Kierownik Dziekanatu
mgr Marlena Żochowska, tel. (89) 524 62 07
wns@uwm.edu.pl
 
Biuro Dziekana
mgr Dorota Słowakiewicz, tel. (89) 523 38 42
biurodziekanawns@uwm.edu.pl
 
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
dr Joanna Dziekońska
joanna.dziekonska@uwm.edu.pl
 
Pełnomocnik Dziekana ds. Social Media
dr Lidia Bielinis
lidia.bielinis@uwm.edu.pl
 
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ WNS
dr inż. Tomasz Nowakowski
tomekn@uwm.edu.pl