Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Benedykta Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn
e-mail: wns@uwm.edu.pl
 
  
 
Dziekanaty kierunków na Wydziale Nauk Społecznych

Dziekanat

Kierunek

Poziom

Telefon

e-mail

Analityka i zarządzanie publiczne

 studia I°(89) 524 62 74

malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl

Analityka i zarządzanie publiczne

studia II°(89) 524 62 70

marta.podlaska@uwm.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe

studia I°

(89) 524 62 88

artur.murach@uwm.edu.pl

studia II°

(89) 524 62 39

anna.szmalc@uwm.edu.pl

Pedagogika

studia I°

(89) 524 62 74

malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl

studia II°

(89) 524 62 70

marta.podlaska@uwm.edu.pl

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite 5-letnie

(89) 524 62 74

 

 

 

(89) 524 62 97

 

(89) 524 62 70

stacjonarne:

I rok

malgorzata.lysiak@uwm.edu.pl

II, III, IV i V rok

malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl

niestacjonarne:

marta.podlaska@uwm.edu.pl

Pedagogika specjalna

jednolite 5-letnie

(89) 524 62 97

malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl

 

Politologia i stosunki międzynarodowe

studia I°

 

(89) 524 62 88

artur.murach@uwm.edu.pl

Politologia

studia I° i II°

(89) 524 62 88

artur.murach@uwm.edu.pl

 

Praca socjalna

studia I°

(89) 524 62 97

malgorzata.gisicz@uwm.edu.pl

Psychologia

jednolite 5-letnie

(89) 524 62 39

anna.szmalc@uwm.edu.pl

Socjologia

studia I°

(89) 524 62 88

artur.murach@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA – wszystkie kierunki

(89) 524 62 27

(89) 524 62 71

dorota.kobus@uwm.edu.pl

beata.kopko@uwm.edu.pl

 

Kierownik Dziekanatu
mgr Marlena Żochowska, tel. (89) 524 62 07
wns@uwm.edu.pl
 
Biuro Dziekana
mgr Dorota Słowakiewicz, tel. (89) 523 38 42
biurodziekanawns@uwm.edu.pl
 
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
dr Joanna Dziekońska
joanna.dziekonska@uwm.edu.pl
 
Pełnomocnik Dziekana ds. Social Media
dr Lidia Bielinis
lidia.bielinis@uwm.edu.pl
 
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ WNS
dr inż. Tomasz Nowakowski
tomekn@uwm.edu.pl