Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych 


Wydział Nauk Społecznych 
ul. Dybowskiego 13, p. B1.08
10-723 Olsztyn

 

aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

tel. 89 524 62 64


 ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

godz. 9.00-14.00

 

Koordynator Administracyjny: mgr Aleksandra Kurkowska
tel. 89 524 62 64, aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Praktyk: mgr Magdalena Dymowska
tel. 601 923 908, magdalena.dymowska@uwm.edu.pl

Nadzór nad Ośrodkiem Praktyk sprawuje: Prodziekan ds. kształcenia dr Beata Adrjan
tel. 89 524 62 28, beata.adrjan@uwm.edu.pl