Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych

Studenci Wydziału Nauk Społecznych,

w obliczu sytuacji związanej z przybywaniem do naszego regionu dzieci uchodźczych z Ukrainy i włączaniem ich do naszego systemu oświaty wzrasta zapotrzebowanie placówek edukacyjnych na angażowanie nowych osób do pracy przy organizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Reagując na zaistniałą sytuację, jak też mając na uwadze znaczną liczbę różnych praktyk, które realizują studenci na wszystkich kierunkach naszego wydziału, dostrzegamy możliwość reorganizacji wybranych praktyk ciągłych, w taki sposób, by studenci WNS mogli zaangażować się w pomoc placówkom edukacyjnym.


Droga Studentko, Drogi Studencie!

Jeśli dostrzegasz potrzebę zaangażowania się w pomoc dzieciom z Ukrainy, które funkcjonują w ramach polskiego systemu oświaty i chciał(a)byś w ten sposób zrealizować swoją praktykę ciągłą, zgłoś się już teraz do swojego opiekuna praktyk i zapytaj o szczegóły. Wykaz opiekunów praktyk ciągłych 2022/2023 znajduje się tutaj: http://wns.uwm.edu.pl/ops/praktyka-ciagla-20222023

 

 

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych 


Wydział Nauk Społecznych 
ul. Żołnierska 14, p. 39
10-561 Olsztyn

 

aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

tel. 89 524 62 64


 ZAPRASZAMY

pon. 9.00-14.00

wt. 10.00-14.00

śr. 9.00-14.00

czw. 10.00-14.00

pt. 9.00-14.00

 

 

 

Koordynator Administracyjny: mgr Aleksandra Kurkowska
tel. 89 524 62 64, aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Praktyk: dr Joanna Dziekońska
joanna.dziekonska@uwm.edu.pl

Nadzór nad Ośrodkiem Praktyk sprawuje: Prodziekan ds. kształcenia dr Beata Adrjan
tel. 89 524 62 28