Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych

 

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych 

od 1 października 2017 roku mieści się w głównym budynku
Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Żołnierskiej 14, w pokoju 18 

 

ZAPRASZAMY

wtorek - piątek w godz. 9.00-13.00

sobota w godz. 9.00-13.00 (dwie soboty w miesiącu)

 

 

Wydziałowy Koordynator Praktyk: dr Beata Adrjan
beata.adrjan@uwm.edu.pl

Koordynator Administracyjny: mgr Aleksandra Kurkowska
tel. 89 524 62 61, 89 524 62 64, aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Anna Szmalc
tel. 89 524 62 61, anna.szmalc@uwm.edu.pl

Nadzór nad Ośrodkiem Praktyk sprawuje:
Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju dr Cezary Kurkowski
tel. 89 524 62 28