Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych

 

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych 


Wydział Nauk Społecznych 
ul. Żołnierska 14, p. 39
10-561 Olsztyn

 

aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

tel. 89 524 62 64


 ZAPRASZAMY

od wtorku do piątku

w godz. 9.00-14.00

 

 

 

Koordynator Administracyjny: mgr Aleksandra Kurkowska
tel. 89 524 62 64, aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Praktyk: dr Joanna Dziekońska
joanna.dziekonska@uwm.edu.pl

Nadzór nad Ośrodkiem Praktyk sprawuje: Prodziekan ds. kształcenia dr Beata Adrjan
tel. 89 524 62 28