Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

     Poniżej zamieszczamy listę placówek, z którymi Wydział Nauk Społecznych zawarł porozumienia dotyczące współpracy. Celem współpracy jest m.in. organizacja praktyk ciągłych, łączenie kształcenia z przygotowaniem zawodowym oraz ukierunkowanie efektów uczenia się na zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności praktycznych w tym umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, a także kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

 Zachęcamy do zapoznania się z listą.

1. Areszt Śledczy w Olsztynie

2. Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

3. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

4. Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

5. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

6. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne " Koniczynka" w Suwałkach

7. Centrum Usług Społecznych w Srokowie

8. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie

9. Dom Pomocy Społecznej "Olimp" w Olsztynie

10. Edu-Consulting Agnieszka Merchel-Pieczkowska z siedzibą w Brąswałdzie

11. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

12. Firma Maciej Kryczka

13. Firma Krzysztof Lindfor

14. Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE" w Zyzdrojowym Piecku

15. Fundacja Słuchaj i Usłysz w Olsztynie

16. Gmina Miłakowo

17. Kontrapunkt Agnieszka Włodarska

18. Kuratorium Oświaty w Olsztynie

19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

20. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

21. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach

22. Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie

23. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie

24. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie

25. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

26. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie

27. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie

28. Panda Marketing Sp. z o.o.

29. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

30. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

31. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnnością Intelektualną Koło w Olsztynie

32. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

33. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

34. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie

35. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

36. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

37. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

38. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

39. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

40. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

41. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

42. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

43. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

44. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

45. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

46. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

47. Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

48. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

49. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

50. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

51. Pracownia Ewa Waszkiewicz

52. Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie

53. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

54. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

55. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

56. Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie

57. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

58. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

59. Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

60. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

61. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

62. Przedszkole Miejskie nr 40  im. Żaczka  w Olsztynie

63. Przedszkole Mistrzów w Olsztynie

64. Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny w Olsztynie

65. Przedszkole Niepubliczne Zacisze w Olsztynie

66. Psychologia & Psychoterapia Marcin Jaroszewski

67. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

68. Rekruteo.com Sp. zo.o. w Elblągu

69. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie

70. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie

71. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

72. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

73. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu

74. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

75. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

76. Stowarzyszenie Organizacji Obozów "Cieciorka" w Gdańsku

77. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie

78. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

79. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

80. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

81. Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

82. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

83. Szkoła Podstawowa nr 15 im. W. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie

84. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

85. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

86. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

87. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

88. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

89. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

90. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie

91. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

92. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

93. Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy w Olsztynie

94. Środowiskowy Dom Samopomocy "Dedal" w Olsztynie

95. Środowiskowy Dom Samopomocy "Tezeusz" w Olsztynie

96. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

97. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie

98. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

99. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

100. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

101. Wasyluk Projektowanie Kreatywne w Stryjkowie

102. Wojewdzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

103. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

104. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

105. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

106. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

107. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Olsztynie

108. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie

109. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

110. Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

111. Zespół Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

112. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

113. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie

114. Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie