Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

     Poniżej zamieszczamy listę placówek, z którymi Wydział Nauk Społecznych zawarł porozumienia dotyczące współpracy. Celem współpracy jest m.in. organizacja praktyk ciągłych, łączenie kształcenia z przygotowaniem zawodowym oraz ukierunkowanie efektów uczenia się na zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności praktycznych w tym umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, a także kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

 Zachęcamy do zapoznania się z listą.

1. Areszt Śledczy w Olsztynie

2. Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

3. Centrum Pomocy Dzieciom w Olsztynie

4. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

5. Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

6. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

7. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne " Koniczynka" w Suwałkach

8. Centrum Usług Społecznych w Srokowie

9. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie

10. Dom Pomocy Społecznej "Olimp" w Olsztynie

11. Edu-Consulting Agnieszka Merchel-Pieczkowska z siedzibą w Brąswałdzie

12. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

13. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

14. Firma Maciej Kryczka

15. Firma Krzysztof Lindfor

16. Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE" w Zyzdrojowym Piecku

17. Fundacja Słuchaj i Usłysz w Olsztynie

18. Fundacja Więcej Niż Jeziora w Olsztynie

19. GEGENSTROM MASUREN Dietmar Böttcher w Zerbuniu

20. Gmina Miłakowo

21. Kontrapunkt Agnieszka Włodarska

22. Kuratorium Oświaty w Olsztynie

23. Michelin Polska sp. z o.o. w Olsztynie

24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

25. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

26. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach

27. Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie

28. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie

29. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie

30. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

31. Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych

32. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie

33. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie

34. Panda Marketing Sp. z o.o.

35. Placówka Doskonalenia Nauczycieli IMPULS, organ prowadzący IMPULS SZKOLENA DOROTA TOMASZEWICZ

36. Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki

37. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

38. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

39. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie

40. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

41. Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie

42. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

43. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie

44. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

45. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

46. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

47. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

48. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

49. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

50. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

51. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

52. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

53. Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

54. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

55. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

56. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

57. Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

58. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

59. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

60. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

61. Pracownia Ewa Waszkiewicz

62. Pracownia Strategii i Projektów Społecznych Izabela Jurzyńska

63. PRADMA w Olsztynie

64. Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie

65. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

66. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

67. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

68. Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie

69. Przedszkole Miejskie nr 8 w Olsztynie

70. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

71. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

72. Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

73. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

74. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

75. Przedszkole Miejskie nr 40  im. Żaczka  w Olsztynie

76. Przedszkole Mistrzów w Olsztynie

77. Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny w Olsztynie

78. Przedszkole Niepubliczne Zacisze w Olsztynie

79. Psychologia & Psychoterapia Marcin Jaroszewski

80. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

81. Rekruteo.com Sp. z o.o. w Elblągu

82. Sunshine Garden z siedzibą w Mrągowie

83. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie

84. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie

85. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

86. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

87. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu

88. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

89. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

90. Stowarzyszenie Organizacji Obozów "Cieciorka" w Gdańsku

91. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie

92. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

93. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

94. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

95. Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

96. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

97. Szkoła Podstawowa nr 15 im. W. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie

98. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

99. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

100. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

101. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

102. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

103. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

104. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie

105. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

106. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

107. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

108. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie

109. Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Olsztynie

110. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie

111. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

112. Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy w Olsztynie

113. Środowiskowy Dom Samopomocy "Dedal" w Olsztynie

114. Środowiskowy Dom Samopomocy "Tezeusz" w Olsztynie

115. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

116. Uniwersytet Warszawski, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Warszawie

117. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie

118. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

119. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

120. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

121. Wasyluk Projektowanie Kreatywne w Stryjkowie

122. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

123. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

124. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

125. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

126. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

127. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Olsztynie

128. Wydawnictwo Adam Marszałek z siedzibą w Toruniu

129. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie

130. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

131. Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

132. Zespół Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

133. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

134. Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie funkcjonuje przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży