Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

     Poniżej zamieszczamy listę placówek, z którymi Wydział Nauk Społecznych zawarł porozumienia dotyczące współpracy. Celem współpracy jest m.in. organizacja praktyk ciągłych, łączenie kształcenia z przygotowaniem zawodowym oraz ukierunkowanie efektów uczenia się na zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności praktycznych w tym umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, a także kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

 Zachęcamy do zapoznania się z listą.

1. Areszt Śledczy w Olsztynie

2. Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

3. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

4. Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

5. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

6. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne " Koniczynka" w Suwałkach

7. Centrum Usług Społecznych w Srokowie

8. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie

9. Dom Pomocy Społecznej "Olimp" w Olsztynie

10. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

11. Firma Maciej Kryczka

12. Gmina Miłakowo

13. Kontrapunkt Agnieszka Włodarska

14. Kuratorium Oświaty w Olsztynie

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

16. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

17. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie

18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie

19. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

20. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie

21. Panda Marketing Sp. z o.o.

22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

23. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

24. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnnością Intelektualną Koło w Olsztynie

25. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

26. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

27. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie

28. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

29. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

30. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

31. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

32. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

33. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

34. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

35. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

36. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

37. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

38. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

39. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

40. Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

41. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

42. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

43. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

44. Pracownia Ewa Waszkiewicz

45. Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie

46. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

47. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

48. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

49. Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie

50. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

51. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

52. Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

53. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

54. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

55. Przedszkole Miejskie nr 40  im. Żaczka  w Olsztynie

56. Przedszkole Mistrzów w Olsztynie

57. Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny w Olsztynie

58. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

59. Rekruteo.com Sp. zo.o. w Elblągu

60. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie

61. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie

62. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

63. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

64. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu

65. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

66. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

67. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie

68. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

69. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

70. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

71. Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

72. Szkoła Podstawowa nr 15 im. W. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie

73. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

74. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

75. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

76. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

77. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

78. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

79. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie

80. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

81. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

82. Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy w Olsztynie

83. Środowiskowy Dom Samopomocy "Dedal" w Olsztynie

84. Środowiskowy Dom Samopomocy "Tezeusz" w Olsztynie

85. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

86. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

87. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

88. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

89. Wasyluk Projektowanie Kreatywne w Stryjkowie

90. Wojewdzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

91. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

92. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

93. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

94. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

95. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie

96. Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

97. Zespół Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

98. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

99. Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie