Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

     Poniżej zamieszczamy listę placówek, z którymi Wydział Nauk Społecznych zawarł porozumienia dotyczące współpracy. Celem współpracy jest m.in. organizacja praktyk ciągłych, łączenie kształcenia z przygotowaniem zawodowym oraz ukierunkowanie efektów uczenia się na zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności praktycznych w tym umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, a także kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

 Zachęcamy do zapoznania się z listą.

 

1. Areszt Śledczy w Olsztynie

2. Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

3. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

4. Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

5. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

6. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne " Koniczynka" w Suwałkach

7. Centrum Usług Społecznych w Srokowie

8. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie

9. Dom Pomocy Społecznej "Olimp" w Olsztynie

10. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

11. Firma Maciej Kryczka

12. Gmina Miłakowo

13. Kontrapunkt Agnieszka Włodarska

14. Kuratorium Oświaty w Olsztynie

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

16. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

17. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie

18. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

19. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie

20. Panda Marketing Sp. z o.o.

21. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

23. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnnością Intelektualną Koło w Olsztynie

24. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

25. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

26. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie

27. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

28. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

29. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

30. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

31. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

32. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

33. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

34. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

35. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

36. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

37. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

38. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

39. Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

40. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

41. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

42. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

43. Pracownia Ewa Waszkiewicz

44. Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie

45. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

46. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

47. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

48. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

49. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

50. Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

51. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

52. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

53. Przedszkole Miejskie nr 40  im. Żaczka  w Olsztynie

54. Przedszkole Mistrzów w Olsztynie

55. Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny w Olsztynie

56. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

57. Rekruteo.com Sp. zo.o. w Elblągu

58. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie

59. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie

60. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

61. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

62. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu

63. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

64. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

65. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie

66. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

67. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

68. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

69. Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

70. Szkoła Podstawowa nr 15 im. W. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie

71. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

72. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

73. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

74. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

75. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

76. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie

77. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

78. Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy w Olsztynie

79. Środowiskowy Dom Samopomocy "Dedal" w Olsztynie

80. Środowiskowy Dom Samopomocy "Tezeusz" w Olsztynie

81. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

82. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

83. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

84. Wasyluk Projektowanie Kreatywne w Stryjkowie

85. Wojewdzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

86. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

87. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

88. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

89. Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

90. Zespół Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

91. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

92. Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie