Kontakt

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych Wydziału Nauk Społecznych 

 ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, pokój nr 18

tel. 89 524 62 64

 

ZAPRASZAMY

wtorek - piątek w godz. 9.00-13.00

sobota w godz. 9.00-13.00

 

 

Wydziałowy Koordynator Praktyk: dr Beata Adrjan
beata.adrjan@uwm.edu.pl

Koordynator Administracyjny: mgr Aleksandra Kurkowska
tel. 89 524 62 61, 89 524 62 64, aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Anna Szmalc
tel. 89 524 62 61, anna.szmalc@uwm.edu.pl

Nadzór nad Ośrodkiem Praktyk sprawuje:
Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju dr Cezary Kurkowski
tel. 89 524 62 28