Akty prawne regulujące odbywanie praktyk studenckich na Wydziale Nauk Społecznych UWM

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  Pobierz »

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Pobierz »

ZARZADZENIA REKTORA:

Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich  Pobierz »

Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich  Pobierz »

REGULAMINY WEWNĘTRZNE:

Regulamin Studiów UWM (zwłaszcza § 33 dotyczący realizacji praktyk)  Pobierz »

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Pobierz »