Informacje dla studentów

Nauczycielem wszystkiego jest praktyka

Gajusz Juliusz Cezar

Szanowni Studenci,

praktyki studenckie są obowiązkowe i stanowią integralną część kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez WNS. Realizacja praktyki odbywa się zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku/zakresu. Zgodnie z planami studiów praktykom są przypisane punkty ECTS. Zaliczenie przedmiotu jest równoznaczne z odbyciem praktyki.

Praktyki studenckie mają na celu:

a) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania;

b) zapoznanie studenta ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku/zakresu;

c) kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem/zakresem;

d) budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem/zakresem;

e) stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Warto pamiętać!

  • student jest zobowiązany do pozyskania miejsca odbywania praktyk ciągłych zgodnie ze specyfiką studiowanego kierunku/zakresu;
  • student ma obowiązek uczestnictwa w zebraniu zorganizowanym przez opiekuna praktyk z WNS dotyczącym organizacji praktyki,
  • student powinien postępować zgodne z poniższymi krokami w celu prawidłowej realizacji praktyk oraz odpowiedniego obiegu dokumentów:

Zapoznaj się z Procedurą realizacji praktyk na Wydziale Nauk Społecznych - zobacz

Zapoznaj się z Regulaminem praktyk Wydziału Nauk Społecznych - zobacz

Postępuj zgodnie z wytycznymi dla studiowanego przez Ciebie kierunku/zakresu - zobacz

  • student może kierować pytania związane z praktyką o charakterze merytorycznym (np. miejsce realizowania praktyk, termin praktyk, dokumentacja z przebiegu praktyk) do wyznaczonego opiekuna praktyk z WNS. W przypadku pytań o charakterze administracyjnym związanych z obiegiem dokumentów zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych.

Podczas praktyki reprezentujesz na zewnątrz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obliguje Cię to do zachowania godnej postawy. Traktuj praktykę jako szansę na nawiązanie kontaktu z potencjalnym, przyszłym pracodawcą oraz zdobycie jego zaufania i dobrej opinii o sobie, jako przyszłym pracowniku.

 

Powodzenia w realizacji praktyk!