Praktyka ciągła 2023/2024

Wykaz praktyk ciągłych realizowanych w roku akademickim 2023/2024

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE

II Pedagogika specjalna - zobacz

III Pedagogika specjalna w zakresie:

IV Pedagogika specjalna w zakresie:

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

III Psychologia Praktyka 1 - zobacz

IV Psychologia:

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

III Pedagogika specjalna w zakresie:

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

I Pedagogika w zakresie:

II Pedagogika w zakresie:

II Praca socjalna - zobacz

II Socjologia - zobacz

III Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz dokumenty będą dostępne w marcu 2024 r.

III Analityka i zarządzanie publiczne - zobacz

II Analityka i zarządzanie publiczne - zobacz dokumenty będą dostępne w marcu 2024 r.

III Politologia - zobacz

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

I Pedagogika w zakresie:

II Pedagogika w zakresie:

II Praca socjalna - zobacz

III Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz dokumenty będą dostępne w marcu 2024 r.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACONARNE

I Pedagogika w zakresie:

II Pedagogika w zakresie:

II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

I Bezpieczeństwo narodowe - zobacz dokumenty będą dostępne w marcu 2024 r.

II Politologia - zobacz

I Analityka i zarządzanie publiczne - zobacz  dokumenty będą dostępne w marcu 2024 r.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACONARNE

I Pedagogika w zakresie:

II Pedagogika w zakresie:

II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

I Bezpieczeństwo narodowe - zobacz dokumenty będą dostępne w marcu 2024 r.