Informacje dla opiekunów w miejscach odbywania praktyk

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze najwyższą jakość kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie prosimy o wyrażenie zgody na obecność studentów WNS w Państwa palcówkach oraz realizację zadań wynikających z programu praktyk ciągłych w roku akademickim 2023/2024. Praktyki studenckie są obowiązkowe i stanowią integralną część kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez WNS, stąd też Państwa otwartość na studentów naszego Wydziału i objęcie ich opieką merytoryczną podczas praktyk w Państwa placówkach jest dla nas bardzo ważne.

Jako Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych WNS zapewniamy o naszym wsparciu w tym zakresie i służymy informacją. Zapraszamy do kontaktu:

- Koordynator Administracyjny: mgr Aleksandra Kurkowska

tel. 89 524 62 64, aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

- Wydziałowy Koordynator Praktyk: mgr Magdalena Dymowska

tel. 601 923 908,  magdalena.dymowska@uwm.edu.pl

- Prodziekan ds. kształcenia: dr Beata Adrjan

tel. 89 524 62 28, beata.adrjan@uwm.edu.pl

 

PODZIĘKOWANIA

Wyrażamy serdeczne podziękowania Dyrekcji placówek oraz Opiekunom praktyk, za dotychczasowe umożliwienie realizacji zajęć praktycznych studentom Wydziału Nauk Społecznych oraz sprawowaną nad nimi opiekę merytoryczną. Pobyt w Państwa placówkach wzbogaca wiedzę teoretyczną i praktyczną naszych studentów, stwarzając im możliwość poznania roli i zadań instytucji oraz specyfiki pracy osób w niej zatrudnionych, a także stanowi podstawę budowania ich warsztatu zawodowego.

 

EWALUACJA PRAKTYK CIĄGŁYCH 2023/2024

Zapraszamy Opiekunów praktyk ciągłych, którzy pełnili opiekę merytoryczną w placówkach nad studentami Wydziału Nauk Społecznych w roku akademickim 2023/2024 do wzięcia udziału w ewaluacji praktyk ciągłych. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki posłużą do:

- monitorowania przebiegu praktyk na Wydziale Nauk Społecznych UWM

- weryfikowania efektów kształcenia realizowanych w ramach praktyk ciągłych

- udoskonalania programów praktyk realizowanych na poszczególnych kierunkach 

- pogłębiania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UWM

 

Ankieta jest dostępna pod adresem:

http://wns.uwm.edu.pl/ops/ewaluacja-praktyk-ciaglych/ankiety-ewaluacyjne/ankieta-dla-opiekunow-praktyk-w-placowkach

 

 Z wyrazami szacunku

Magdalena Dymowska

Wydziałowy Koordynator Praktyk