Informacje dla opiekunów w miejscach odbywania praktyk

 

Szanowni Państwo,

pozostajemy nadal pod wpływem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja bardzo mocno wpływa na organizację zajęć dydaktycznych, w tym również praktyk studenckich. Dzięki Państwa uprzejmości i podjętemu trudowi studenci naszego Wydziału mieli możliwość zrealizowania praktyk przeniesionych w większości z poprzedniego roku akademickiego na semestr zimowy aktualnego roku. Zdajemy sobie sprawę, iż w wielu przypadkach przyjmowanie studentów na praktykę wymagało od Państwa podjęcia dodatkowych czynności, dzięki którym praktyka mogła się odbywać w bezpiecznych warunkach, a z drugiej strony umożliwiały one studentom naszego Wydziału osiągnięcie wymaganych efektów uczenia się. Wyrażamy więc serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Placówek/Instytucji oraz Opiekunów praktyk, za umożliwienie realizacji zajęć praktycznych studentom naszego Wydziału oraz sprawowaną nad nimi opiekę merytoryczną. Pobyt w Państwa Placówkach/Instytucjach wzbogaca wiedzę teoretyczną i praktyczną naszych studentów, stwarzając im możliwość poznania roli i zadań instytucji oraz specyfiki pracy osób w niej zatrudnionych, a także stanowi podstawę budowania ich warsztatu zawodowego.

Przed nami kolejny semestr w stanie obostrzeń, w którym realizacja praktyk będzie dużym wyzwaniem. Dbając jednak o najwyższą jakość kształcenia studentów naszego Wydziału, prosimy o wyrażenie zgody na ich obecność w Państwa Placówce/Instytucji oraz realizację zadań wynikających z programu praktyk ciągłych w roku akademickim 2021/2022.

 

Łączę wyrazy szacunku

Joanna Dziekońska

Wydziałowy Koordynator Praktyk