Strategia Rozwoju Wydziału

 

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
na lata 2021-2024
pozytywnie zaopiniowana przez Radę Dziekańską
w dniu 24.02.2021 r.

Misją Wydziału Nauk Społecznych jest kształcenie studentów i kadr naukowych oraz rozwój nauki w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych obszarach życia społecznego. Jest ona związana z realizacją strategii rozwoju Wydziału, wpisującą się w strategię rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-2030, przyjętą przez Senat UWM 29 stycznia 2021 r.

Zobacz cały dokument pdf »