Rada interesariuszy WNS

Rada Interesariuszy Wydziału Nauk Społecznych
UWM w Olsztynie

L.p.

Kierunki

Imię i nazwisko/stanowisko

Instytucja/Placówka

1.

Analityka

 i zarządzanie publiczne

Dariusz Barton

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Olsztynie

ul. Podwale 1

10-076 Olsztyn

Ryszard Płoski

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

ul. Dworcowa 60

10-437 Olsztyn

2.

Bezpieczeństwo narodowe

Zbigniew Załuski

Dyrektor

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
 w Olsztynie

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

Joanna Kazanowska

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

ul. ks. W. Osińskiego 12/13

10-011Olsztyn

3.

Pedagogika

 

Aleksandra Sobieraj-Błotniak

Dyrektor Ośrodka

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie

ul. Dworcowa 60A

10-437 Olsztyn

4.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Izabela Milan

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi

im. H. Ch. Andersena

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1

10-684 Olsztyn

Przemysław Fabisiak

Dyrektor

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ul. Rybaki 26

10-150 Olsztyn

5.

Pedagogika specjalna

Marcin Raszewski

Dyrektor SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 42

10-450 Olsztyn 

6.

Politologia

Andrzej Abako

Starosta

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

7.

Praca socjalna

Elżbieta Skaskiewicz

Dyrektor

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

al. M. J. Piłsudskiego 61 A

10-449 Olsztyn

Katarzyna Koplińska

Dyrektor

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

8.

Psychologia

Anna Jelińska

Dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

ul. Turowskiego 3

10-685 Olsztyn

9.

Socjologia

Anna Zimowska-Kryczka

Opiekun osobisty JOB-firmy, trenerka pracy

Federacja Organizacji Socjalnych

Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

ul. Linki 3/5

10-535 Olsztyn