Studia podyplomowe

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy - zobacz »
  • Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna - zobacz »
  • Doradztwo zawodowe i personalne - zobacz »
  • Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) - STUDIA BEZPŁATNE (finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) - zobacz »
  • Metodyka i metodologia pracy socjalnej (STUDIA ONLINE) - zobacz »
  • Socjoterapia - zobacz »
  • Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne) (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM) - zobacz »
  • Pedagog specjalny w edukacji włączającej - Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki - zobacz »
  • Przygotowanie do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne) - zobacz »