Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych UWM z certyfikatem EuroPsy

Europsy

Studia na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych UWM otrzymały prestiżowy certyfikat Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA - certyfikat EuroPsy.

Od października 2020 roku na Wydziale Nauk Społecznych UWM uruchomiony został nowy kierunek studiów - psychologia. Jest on realizowany jako stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie. Studenci psychologii mogą wybrać jeden z dwóch zakresów kształcenia: 1) psychologię kliniczną i zdrowia oraz 2) psychologię wychowawczą i szkolną.

Opracowany program studiów został przedłożony do oceny Krajowej Komisji Akredytacyjnej Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, która z ramienia Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA wydaje opinię, czy oceniany kierunek studiów jest zgodny z jednolitymi standardami europejskimi kształcenia i szkolenia zawodowego psychologów. Bardzo miło nam poinformować, że psychologia na UWM uzyskała pełne potwierdzenie zgodności! Tym samym dołączyła do elitarnego grona polskich uczelni, którym również przyznano certyfikat Europsy, stanowiący potwierdzenie kształcenia w myśl najwyższych standardów europejskich http://europsy.info.pl/potwierdzenia-zgodnosci-programow/

Absolwent studiów psychologicznych może ubiegać się o uzyskanie indywidualnego certyfikatu EuroPsy, poświadczającego kwalifikacje na europejskim poziomie.

"Aby otrzymać certyfikat EuroPsy należy spełnić 3 warunki:

  1. posiadać wykształcenie psychologiczne (w formacie 5 lat lub 3+2),
  2. odbyć roczną praktykę pod superwizą
  3. podpisać kodeks etyczny psychologa." (http://europsy.info.pl/faq/)

Co niesie ze sobą uzyskanie certyfikatu EuroPsy przez Uczelnię? Dzięki temu absolwenci  kierunku mają potwierdzenie, że odbyte studia spełniają podstawowy warunek wykształcenia psychologicznego. Dodatkowo absolwenci uczelni, które posiadają pełną zgodność programu studiów ze standardem EuroPsy, nie muszą podejmować innych działań związanych z udokumentowaniem swojego wykształcenia - w ich przypadku dyplom ukończenia studiów wystarczy. Jest to szczególnie ważne w przypadku liczby godzin odbytych praktyk - program kierunku psychologia w UWM uwzględnia większą niż wymagana przez EuroPsy liczbę godzin praktyk.