Bernadetta Olender-Jermacz

mgr Bernadetta Olender-Jermacz
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: pedagogika

Recenzenci:
Prof. dr hab. Barbara Kromolicka - Uniwersytet Szczeciński recenzja »
Prof. dr hab. Roman Leppert - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy recenzja »

streszczenie w języku angielskim »