Bartosz Wiśniewski

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o polityce

Data otwarcia przewodu: 21 października 2015 r.

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, prof. zw.
Promotor pomocniczy: dr Waldemar Tomaszewski

streszczenie w języku angielskim pdf »

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski, prof. zw. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzja PDF »
dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. nadzw. Uniwersytet Jagielloński recenzja PDF »