Paulina Tetwejer

dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: pedagogika

Recenzenci:
Dr hab. Anna Kanios prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie recenzja »
Dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzja »

streszczenie w języku angielskim »