Wojciech Fabiszewski

mgr Wojciech Fabiszewski
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce (wg nowej klasyfikacji: nauki o polityce i administracji)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki - Uniwersytet Gdański recenzja »
Prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku recenzja »

streszczenie w języku angielskim »