Krystyna Joanna Świdzińska

mgr Krystyna Joanna Świdzińska
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce (wg nowej klasyfikacji: nauki o polityce i administracji)

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego recenzja »
dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu recenzja »

streszczenie w języku angielskim »