Maciej Siembieda

 

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o polityce

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17 kwietnia 2014 r.

Promotor: dr hab. Leszek Buliński, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Kotowicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas recenzja1 »
dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, prof. nadzw. recenzja2 »

 

streszczenie w języku angielskim »