Wioletta Stęczniewska

mgr Wioletta Stęczniewska
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: pedagogika

Recenzenci:
dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie recenzja »
dr hab. Marcin Wlazło, prof. US - Uniwersytet Szczeciński recenzja »

streszczenie w języku angielskim »