Olga Modzelewska

mgr Olga Modzelewska
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: pedagogika

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbyszko Melosik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu recenzja »
dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku recenzja »

streszczenie w języku angielskim »