Irena Malinowska

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o polityce

Data otwarcia przewodu: 17 kwietnia 2014 r.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. zw.
Promotor pomocniczy: dr Beata Słobodzian

Recenzenci:
dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. nadzw. – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie recenzja 1 »
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniurecenzja 2 »

 

streszczenie w języku angielskim »