Lidia Bielinis

mgr Lidia Bielinis
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: pedagogika

Recenzenci:
prof. dr hab. Roman Leppert - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy recenzja »
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu recenzja »

streszczenie w języku angielskim »