Andrzej Jurkun

mgr Andrzej Jurkun
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce (wg nowej klasyfikacji: nauki o polityce i administracji)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jacek Sobczak - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie recenzja »
Dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US - Uniwersytet Szczeciński recenzja »

streszczenie w języku angielskim »