Sergei Lunev

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: Nauki o polityce

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 września 2017r.

Promotor: prof. zw. Dr hab. Arkadiusz Żukowski
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Żęgota

Recenzenci:
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki recenzja 1 »
prof. dr hab. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski recenzja 2 »

streszczenie w języku angielskim »