Kamil Sygidus

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o polityce

Recenzenci:
dr hab. Jan Waskan, prof. UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy recenzja »
dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie recenzja »

streszczenie w języku angielskim »