Anna Bernacka

mgr Anna Bernacka
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: pedagogika

Recenzenci:
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski recenzja »
prof. dr hab. Teresa Żółkowska - Uniwersytet Szczeciński recenzja »

streszczenie w języku angielskim »