Procedury

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych pobierz PDF »

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. umarza się albo zamyka się.

Podstawy prawne procedowania postępowań o awans naukowy wszczynanych od dnia 1 października 2019 r.

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego następuje na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Wymagania RDN https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

Poradnik RDN https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla którego podmiotem habilitującym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określa uchwała Senatu UWM

Uchwała Nr 24 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-24-2020/

Uchwała Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-553-2019/

 

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dla którego podmiotem doktoryzującym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określa uchwała Senatu UWM

Uchwała Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-23-2020/

Uchwała Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-552-2019/