Piotr Biliński

mgr Piotr Biliński
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce (wg nowej klasyfikacji: nauki o polityce i administracji)

Recenzenci:
Dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO - Uniwersytet Opolski recenzja »
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie recenzja »

streszczenie w języku angielskim »