Danuta Boike

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o polityce

Data otwarcia przewodu: 21 grudnia 2016 r.

Promotor: dr hab. Leszek Buliński, prof. nadzw. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
Promotor pomocniczy: dr Bartosz Wiśniewski

Recenzenci:
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Trafiałek recenzja1 »
prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga recenzja2 »

 streszczenie w języku angielskim »