Szymon Józef Kawałko

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o polityce

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 kwietnia 2015

Promotor: prof. dr hab. Andrzej CHODUBSKI
Promotor pomocniczy: dr Beata Słobodzian

Recenzenci:
prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, recenzja PDF »
dr hab. Andrzej Wierzbicki, prof. nadzw. – Uniwersytet Warszawski, recenzja PDF »

Streszczenie pracy w języku angielskim PDF »