Szymon Drej

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o polityce

Data otwarcia przewodu: 26 czerwca 2014

Promotor: dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Chodubski – Uniwersytet Gdański recenzja »
prof. dr hab. Marek Dziekan – Uniwersytet Łódzki recenzja »

 

Streszczenie pracy w języku angielskim »