Katarzyna Nosek

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: pedagogika

Recenzenci:
Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw. - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy recenzja »
Dr hab. Mirosław Sobecki, prof. nadzw. - Uniwersytet w Białymstoku recenzja »

streszczenie w języku angielskim »