Patrycja Jarząbek-Krysiak

mgr Patrycja Jarząbek-Krysiak
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce

Recenzenci:
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski - Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku recenzja »
prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki - Uniwersytet Gdański recenzja »

streszczenie w języku angielskim »