Justyna Cherchowska

mgr Justyna Cherchowska
dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: pedagogika

Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku recenzja »
Dr hab. Zofia Szarota, prof. UW - Uniwersytet Warszawski recenzja »

streszczenie w języku angielskim »