Sprawozdania z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2022/2023

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2018/2019, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr letni 2016-2017

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr zimowy 2016-2017

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr letni 2015-2016

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr zimowy 2015-2016

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr zimowy 2014/2015 roku

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr letni 2013-2014