Treści kształcenia do sylabusów

Analityka i zarządzanie publiczne I stopieńpobierz »

Analityka i zarządzanie publiczne II stopieńpobierz »

Bezpieczeństwo narodowe I stopieńpobierz »

Bezpieczeństwo narodowe II stopieńpobierz »

Politologia i stosunki międzynarodowe I stopieńpobierz »

Politologia i stosunki międzynarodowe II stopieńpobierz »

Pedagogika I stopień - pobierz »

Pedagogika II stopień - pobierz »

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - pobierz »

Pedagogika specjalna - pobierz

Praca socjalna - pobierz

Psychologia - pobierz »

Socjologia - pobierz »