Procedury

Procedura aktualizacji programów studiów - pobierz PDF »

Procedura aktualizacji programów studiów podyplomowych - pobierz PDF »

Procedura egzaminu dyplomowego - pobierz PDF »

Procedura przygotowania pracy dyplomowej - pobierz PDF »

Procedura oceniania studentów w toku studiów - pobierz PDF »

Procedura ustalania limitów przyjęć na dany kierunek - pobierz PDF »

Procedura doboru kadry dydaktycznej - pobierz PDF »

Procedura hospitacji - pobierz PDF »

Procedura oznaczania jednostek - pobierz PDF »

Procedura realizacji praktyk ciągłych - pobierz PDF »