Raporty/sprawozdania

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2018/2019, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy i semestr letni

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr letni 2016-2017

Raport z badania losów zawodowych absolwentów UWM w Olsztynie. Wydział Nauk Społęcznych rocznik 2014/2015

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr zimowy 2016-2017

Sprawozadanie z analizy wyników badań ankietowych USOS pt. „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

Studia z perspektywy absolwenta UWM W Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych 2015

Raport z badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” sporządzony na podstawie ankiet studenckich za semestr zimowy 2014/2015 roku

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie – RAPORT

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr zimowy 2015-2016

Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr letni 2015-2016