Raporty/sprawozdania

Sprawozdania z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - zobacz »

Sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Prac Dyplomowych - zobacz »

Sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia - zobacz »

Raporty z badania losów zawodowych absolwentów UWM w Olsztynie - zobacz »

Raporty z oceny praktyk realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych UWM zobacz »