Skład osobowy

SKŁAD RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 1. dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM – przewodnicząca
 2. dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM – z-ca przewodniczącej
 3. prof. dr hab. Józef Górniewicz
 4. prof. dr hab. Henryk Mizerek
 5. prof. dr hab. Marzenna Zaorska
 6. dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
 7. dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
 8. dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM
 9. dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska, prof. UWM
 10. dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
 11. dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM
 12. dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
 13. dr hab. Iwona Myśliwczyk, prof. UWM
 14. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 15. dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
 16. dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk, prof. UWM
 17. dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
 18. dr Beata Adrjan
 19. dr Kinga Lisowska
 20. dr Maria Radziszewska

Decyzja Nr 8/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-8-2023/

Decyzja Nr 57/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji  Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-57-2023/

Decyzja Nr 121/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 126/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika (ze zm.)

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-121-2023/

Decyzja Nr 77/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca  2023 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 126/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-77-2023/

Decyzja Nr 126/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-126-2022/