Skład osobowy

SKŁAD RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE OD 1 STYCZNIA 2023 R.

 1. dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Józef Górniewicz
 3. prof. dr hab. Marzenna Zaorska
 4. dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
 5. dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
 6. dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM
 7. dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM
 8. dr hab. Joanna Maria Garbula, prof. UWM
 9. dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska, prof. UWM
 10. dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
 11. dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM
 12. dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
 13. dr hab. Iwona Myśliwczyk, prof. UWM
 14. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 15. dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
 16. dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk, prof. UWM
 17. dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
 18. dr Beata Adrjan
 19. dr Kinga Lisowska
 20. dr Maria Radziszewska

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołał Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika UWM na kadencję od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. decyzją Nr 126/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-126-2022/

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika została powołana decyzją Rektora UWM nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.  https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-8-2023/