Rada Naukowa Dyscypliny nauki o polityce i administracji

Rada Naukowa Dyscypliny nauki o polityce i administracji

 1.  prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski - przewodniczący
 2.  dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM - zastępca przewodniczącego
 3.  prof. dr hab. Marek Jabłonowski
 4.  dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM
 5.  dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
 6.  dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM
 7.  dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, prof. UWM
 8.  dr hab. Wojciech T. Modzelewski, prof. UWM
 9.  dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM
 10.  dr hab. Jacek Więcławski, prof. UWM
 11.  dr hab. Tomasz Bojarowicz
 12.  dr hab. Krzysztof Żęgota
 13.  przedstawiciel doktorantów

 

Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji została powołana decyzją Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 roku - zobacz »

Przewodniczący został powołany do pełnienia funkcji decyzją Nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 roku - zobacz »

Zastępca rzewodniczącego został powołany do pełnienia funkcji decyzją Nr 195/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 roku - zobacz »