Nostryfikacje

Zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawach:

1)     nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą,

2)     potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie,

3)     nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Postępowania nostryfikacyjne prowadzone są w oparciu o przepisy zawarte w niżej wymienionych aktach prawnych:

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
 
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą
 
- zarządzenie Nr 122/2023Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztyniez dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą