Rok 2020/2021

Decyzja nr 46 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 18 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy  z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na kadencję 2020 – 2024.

Decyzja nr 45 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie powołania Rad programowych ds. kierunków.

Decyzja nr 44 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024.

Decyzja nr 43 z dnia 15 października 2021 roku w sprawie ustalenia listy hospitowanych osób w roku akademickim 2021/2022w poszczególnych jednostkach Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

Decyzja nr 42 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji.

Decyzja nr 41  z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania opiekunów lat rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022.

Decyzja nr 40 z dnia 2 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku socjologia dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Decyzja nr 39 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.

Decyzja nr 38 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji.

Decyzja Nr 37 z dnia 24 czerwca 2021 roku  w sprawie powołania Zespołu ds. podziału dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników będących nauczycielami akademickimi.

Decyzja Nr 36  z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko adiunkta i stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji.

Decyzja Nr 35 z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej.

Decyzja Nr 34 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko profesora uczelni, stanowisko adiunkta oraz 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie.

Decyzja Nr 33 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii.

Decyzja Nr 32 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.

Decyzja Nr 31 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Prac Dyplomowych.

Decyzja Nr 30 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie  zmiany  decyzji  nr  23  z  dnia  3 grudnia 2020  roku  w sprawie  powołania Zespołu ds.  Wsparcia Procesu Kształcenia Studentów Niesłyszących.

Decyzja Nr 29 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku pedagogika dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Decyzja Nr 28 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii.

Decyzja Nr 27 z dnia 25 stycznia 2021 roku  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej.

Decyzja Nr 26  z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie  powołania Zespołu ds. dodatku motywacyjnego na lata 2021-2022.

Decyzja Nr 25  z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie.

Decyzja Nr 24  z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji.

Decyzja Nr 23 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds.  Wsparcia Procesu Kształcenia Studentów Niesłyszących.

Decyzja Nr 22  z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2023.

Decyzja Nr 21  z dnia 14 października 2020 r.w sprawie ustalenia listy hospitowanych osób w roku akademickim 2020/2021 w poszczególnych jednostkach Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

Decyzja Nr 20  z dnia 30 września 2020 r.w sprawie: pracowni funkcjonujących w strukturach katedr na Wydziale Nauk Społecznych.

Decyzja Nr 19  z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 18  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie  powołania Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na kadencję 2020 – 2024.

Decyzja Nr 17  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie  powołania Wydziałowego Koordynatora Praktyk na kadencję 2020 – 2024.

Decyzja Nr 16  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania administratorów pracowni komputerowych na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 15  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie  powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Social Media na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 14  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie  powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 13  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie  powołania Wydziałowego Koordynatora Programów ERASMUS+ i MOST na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 12  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Opiekuna Studentów Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 11  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Kół Naukowych na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 10  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Umiędzynarodowienia Wydziału na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 9  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: powołania administratorów elektronicznych systemów dostępu do obiektów na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 8  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 7  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Transferu Informacji na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 6  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 5  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 4  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie  powołania Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 3  z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania opiekunów lat rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Decyzja Nr 2  z dnia z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 1  z dnia z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji dziekana i prodziekanów na kadencję 2020-2024.